ErbB family

ErbB، خانواده ای از گیرنده های تیروزین کیناز انسانی است که از نظر ساختاری با گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) ارتباط دارد. اولین عضو شناخته شده این خانواده، Her1 است که ErbB1 یا human EGFR و یا EGFR1 نیز نامیده می شود. دیگر اعضای این خانواده شامل Her2 (neu, ErbB2) ، Her3 (ErbB3)، و Her4 (ErbB4) می گردند.
کمبود فعالیت EGFR، در انسان با بیماری های تحلیل سیستم عصبی مثل آلزایمر یا MS و افزایش بیش از حد آنها، سبب انواع سرطان ها می شود. تمام چهار عضو این خانواده از نظر ساختا مولکولی مشابه هستند و از یک بخش خارج سلولی که لیگاند به ان متصل می شود (طول این بخش تقریبا 620 اسید آمینه است)، بخش غشایی ترانس ممبران که از عرض غشا عبور می کند، و بخش سیتوپلاسمی که نقش کینازی داشته و غنی از تیروزین است.

700px Erb Fig

همچنین، هر چهار عضو این خانواده، توانایی تشکیل ساختارهای دوتایی (دایمر) را دارند. یازده فاکتور رشد وجود دارند که قادرند به گیرنده های ErbB متصل شده و آنها را فعال کنند. فعال سازی و اتصال لیگاند، موجب می شود منومرها، به یکدیگر متصل شده و ساختارهای دو تایی و در مواردی چند تایی را بسازند. برای اتصال گیرنده ها به یکدیگر، اتصال لیگاند باید انجام شود.
تا کنون برای Her2 لیگاندی شناسایی نشده است و همچنین Her3 نیز فاقد فعالیت کینازی می باشد. بنابراین اتصال این دو گیرنده و تشکیل هترو دایمر به آنها کمک می کند تا نقش خود را کامل کرده و Her3 بتواند به کمک Her2 مسیر پیام رسانی درون سلولی را به راه بیندازد. Her2، همچنین این نقش مکمل را میتواند با تشکیل هترو دایمر با دیگر گیرنده های خانواده همچون EGFR نیز ایفا کند.
لیگاند
EGFR
her2
her3
her4
EGF
+
-
-
-
TGF-α
+
-
-
-
HB-EGF
+
-
-
+
amphiregulin
+
-
-
-
betacellulin
+
-
-
+
epigen
+
-
-
-
epiregulin
+
-
-
+
neuregulin 1
-
-
+
+
neuregulin 2
-
-
+
+
neuregulin 3
-
-
-
+
neuregulin 4
-
-
-
+
فعال سازی منطقه کینازی در دایمر ErbB، سبب فعال سازی مسیرهای پیام رسانی پایین دست از جمله PLC، ERK1/2، p38 MAPK، PI3K/Akt و غیره می شود. داروهایی نظیر panitumumab، cetuximab، geftinib، erlotinib، و afatinib برای مهار آن استفاده می شوند.همچنین زمانیکه her3 نیز همزمان  فعال باشد، نسبت به geftinib و cetuximab مقاومت دارویی دیده می شود. این امر به دلیل فعالیت بیش از حد c-MET است که her3 را فسفریله کرده و متعاقبا مسیر PI3K/AKT را فعال می کند.
her2 نیز غالبا در سرطان پستان بیش فعال است و توسط trastuzumab مهار می شود. تقریبا یک سوم خانم ها به این دارو پاسخ نمی دهند، که چنان همزمان نسبت به گیرنده استروژن نیز مثبت بودند، بهتر است از مهار کننده های PI3K نیز استفاده شود.

1210422f1

ErbB HER 1


0/5 : Not rated

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت