Tag: "FTD"

brain_diseases.jpg

داروهای ضد سرطان برای بیماری های مغزی نیز ممکن است مفید باشند

یک دسته از داروهای سرطانی که مهارکننده‌های PARP نامیده می‌شوند می‌توانند با غیرفعال کردن پروتئی ...

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت