اخبار داغ سرطان

اخبار شاخص

article_workshops1.jpg

نگارش مقاله مروری در گروه نخبگان انتشار مقاله

مقاله مروری صرفا بررسی تاریخی مقالات دیگر نیست بلکه باید دارای ایده باشید کاری نوین را که مکمل ...

CADD_project.jpg

کارگاه سه ماهه طراحی دارو و دراگ دیسکاوری

افرادی که در دوره "مبانی طراحی دارو و تکنولوژی دراگ دیسکاوری" شرکت می کنند، این امکان را دارد ب ...

مشاوره مستقیم با ما

لینک به این مرکز

لینک به این مرکز

آمار وب سایت